Spermatéky jsou pohlavním orgánem samiček sklípkanů. Každý z druhů má odlišnou (jiný tvar, velikost, výčnělky). Může být i rozvětvená. Slouží k ukládání spermatu, které vstřikuje samec při páření. V tomto článku jsou k dispozici k nahlédnutí vypreparované spermatéky subadultních a adultních sklípkanů jednotlivých druhů samiček.

Všechny originály těchto vypreparovaných spermaték jsou uloženy u nás ve speciální entomologické krabici na preparáty, kterou vyrobil pan Fengl (Tropifengl). Vzorky jsou zality mezi podložnými a krycími sklíčky za pomoci roztoku LIQUIDE DE SWANN, který poskytl Doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc. Tyto preparáty vznikají mimo jiné díky spolupráci s chovatelem sklípkanů panem Boreckým. Do budoucna budeme sbírku i nadále rozšiřovat o spermatéky dalších druhů.